Jesteś tutaj: Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta RPO WP 2007-2013 - Oś II - VII :: Aktualności :: Aktualności 2015
Idź do strony:   < 1 2 3 >
Informacja dotycząca zakończenia oceny merytorycznej wniosku kluczowego złożonego w ramach działania 2.1 schemat A Drogi wojewódzkie - Gmina Miasto Rzeszów
2015-12-07 16:20:39

Zakończona została ocena merytoryczna wniosku pn. „Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego” złożonego w dniu 30.10.2015 r., w procedurze standardowej, w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A Drogi wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.


Informacja dotycząca zakończenia oceny formalnej wniosku kluczowego złożonego w ramach działania 2.1 schemat A Drogi wojewódzkie - Gmina Miasto Rzeszów
2015-11-25 08:44:12

Zakończona została z wynikiem pozytywnym ocena formalna wniosku kluczowego pn. Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego, nr RPPK.02.01.00-18-002/15, złożonego w dniu 30.10.2015 r., w procedurze standardowej, w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A - Drogi wojewódzkie.


Informacja dotycząca złożenia wniosku o dofinansowanie projektu kluczowego w ramach działania 2.1 schemat A - Gmina Miasto Rzeszów
2015-11-03 10:40:04

W dniu 30 października 2015 r. Gmina Miasto Rzeszów złożyła wniosek o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego pn. „Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego” w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A – Drogi wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.


Wybór do dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego w ramach działania 5.2 schemat A - ZPZOZ Leżajsk
2015-10-17 09:38:58

W dniu 13 października 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania projekt pn.;Poprawa bezpieczeństwa zdrowia publicznego i ograniczanie nierówności w zdrowiu poprzez przebudowę i wyposażenie SP ZOZ w Leżajsku”, złożony przez SP ZOZ w Leżajsku w dniu 31.03.2015 r. w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działania 5.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schematu A – Infrastruktura ochrony zdrowia.


Wybór do dofinansowania indywidualnego projektu kluczowowego w ramach działania 5.2 schemat A - Infrastruktura ochrony zdrowia - ZPZOZ w Sanoku
2015-08-06 08:05:55

W dniu 4 sierpnia 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania projekt pn. Zwiększenie dostępności do diagnostyki nowotworowej w Powiecie Sanockim poprzez zakup aparatu USG dla Szpitala Specjalistycznego w Sanoku złożony 26.06.2015 r. w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działania 5.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schematu A – Infrastruktura ochrony zdrowia.


Wynik oceny merytorycznej wniosku w ramach działania 5.2 schemat A - Infrastruktura ochrony zdrowia - SPZOZ w Sanoku
2015-07-31 09:30:37

Zakończona została ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego pn. „Zwiększenie dostępności do diagnostyki nowotworowej w Powiecie Sanockim poprzez zakup aparatu USG dla Szpitala Specjalistycznego w Sanoku” złożonego 26.06.2015 r. w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działania 5.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schematu A – Infrastruktura ochrony zdrowia.


Informacja dotycząca zakończenia oceny formalnej wniosku kluczowego złożonego w ramach działania 5.2 schemat A Infrastruktura zdrowia - SPZOZ w Sanoku
2015-07-28 11:56:29

Zakończona została z wynikiem pozytywnym ocena formalna wniosku kluczowego pn. Zwiększenie dostępności do diagnostyki nowotworowej w Powiecie Sanockim poprzez zakup aparatu USG dla Szpitala Specjalistycznego w Sanoku, nr RPPK.05.02.00-18-002/15, złożonego w dniu 26.06.2015 r., w procedurze standardowej, w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat A - Infrastruktura ochrony zdrowia


ZOZ w Sanoku złożył wniosek o dofinansowanie projektu kluczowego pn. Zwiększenie dostępności do diagnostyki nowotworowej
2015-07-01 11:58:32

 W dniu 26.06.2015 r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku złożył wniosek o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego pn. Zwiększenie dostępności do diagnostyki nowotworowej w Powiecie Sanockim poprzez zakup aparatu USG dla Szpitala Specjalistycznego w Sanoku w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działania 5.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat A – Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.


Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie w ramach działania 5.2 schemat A - Infrastruktura ochrony zdrowia- SPZOZ Leżajsk
2015-06-23 09:11:47

Zakończona została ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego pn. „Poprawa bezpieczeństwa zdrowia publicznego i ograniczanie nierówności w zdrowiu poprzez przebudowę i wyposażenie SP ZOZ w Leżajsku” złożonego 31.03.2015 r. w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działania 5.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schematu A – Infrastruktura ochrony zdrowia.


Wybór indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach działania 2.1, schemat A - Drogi wojewódzkie
2015-06-17 13:44:29

W dniu 9 czerwca 2015 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 63/1407/15 dokonał oceny strategicznej projektu kluczowego pn. Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok – nr RPPK.02.01.00-18-001/15 uznając, że projekt jest zgodny z aktualnymi potrzebami i zrównoważonym rozwojem województwa i przyznał dodatkowe 20 punktów.

W dniu 16 czerwca 2015r. uchwałą nr 65/1464/15 Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania indywidualny projekt kluczowy pn. Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok – nr RPPK.02.01.00-18-001/15 w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A – Drogi wojewódzkie.
Wniosek wybrany do dofinansowania po ocenie strategicznej:
 


Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013