Jesteś tutaj: Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta RPO WP 2007-2013 Oś I :: Aktualności :: Aktualności 2015
Idź do strony:   < 1 2 3 >
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKOŃCZONEJ PONOWNEJ OCENY STRATEGICZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONEGO W RAMACH DZIAŁANIA 1.1 SCHEMAT B – NABÓR 2008
2015-11-12 10:22:32
10 listopada 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dokonał ponownej oceny strategicznej projektu o numerze WND-RPPK.01.01.00-18-027/08, , złożonego w dniu od 30 października 2008 r.  w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Informacja dotycząca zakończonej ponownej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje.
2015-09-25 08:02:29
Informacja dotycząca zakończonej ponownej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w terminie od 29 sierpnia 2013 r.  do 11 października 2013 r., w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, edycja IV.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKOŃCZONEJ OCENY STRATEGICZNEJ INDYWIDUALNEGO PROJEKTU KLUCZOWEGO NR WND-RPPK.01.04.00-18-002/15 ZŁOŻONEGO W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 A RPO WP NA LATA 2007 – 2013 – POWIAT KOLBUSZOWSKI
2015-07-28 14:31:52
W dniu 28 lipca br. Zarząd Województwa Podkarpackiego, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania kluczowy projekt pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Leśnej i Żytniej w Kolbuszowej”  złożony przez Powiat Kolbuszowski w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat A Projekty inwestycyjne RPO WP 2007 – 2013.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKOŃCZONEJ OCENY STRATEGICZNEJ INDYWIDUALNEGO PROJEKTU KLUCZOWEGO NR WND-RPPK.01.04.00-18-001/15 ZŁOŻONEGO W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 A RPO WP NA LATA 2007 – 2013 – GMINA MIASTO KROSNO
2015-07-28 13:12:14
W dniu 21 lipca br. Zarząd Województwa Podkarpackiego, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania kluczowy projekt pn. „Rozwój strefy aktywności społeczno – gospodarczej  w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska”  złożony przez Gmina Miasto Krosno w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat A Projekty inwestycyjne RPO WP 2007 – 2013.

Wynik powtórnej oceny merytorycznej projektu złożonego w dniu 30.04.2015 r. w ramach Osi priorytetowej I, Działanie 1.4, Schemat A - Powiat Kolbuszowski
2015-07-27 10:50:50
Wynik powtórnej oceny merytorycznej projektu złożonego w dniu 30.04.2015 r. w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat A Projekty inwestycyjne RPO WP 2007 – 2013 (w wyniku uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 78 / 1770 / 15 z dnia 21 lipca 2015 r.).

Informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosku kluczowego złożonego w ramach Działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat A.
2015-07-20 15:08:31
Informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosku kluczowego złożonego w ramach Działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat A Projekty inwestycyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.
Zakończona została z wynikiem negatywnym ocena merytoryczna wniosku kluczowego pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Leśnej i Żytniej w Kolbuszowej” nr WND-RPPK.01.04.00-18-002/15 złożonego w dniu 30.04.2015 r. w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat A Projekty inwestycyjne RPO WP 2007 – 2013.

Informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosku kluczowego złożonego w ramach Działania 1.4 Schemat A
2015-07-20 07:54:29

Zakończona została z wynikiem pozytywnym ocena merytoryczna wniosku kluczowego pn. „Rozwój strefy aktywności społeczno – gospodarczej  w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska” nr WND-RPPK.01.04.00-18-001/15 złożonego w dniu 31.03.2015 r. w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat A Projekty inwestycyjne RPO WP 2007 – 2013.

 


Informacja dotycząca zakończonej ponownej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - edycja III
2015-07-03 09:34:15
Informacja dotycząca zakończonej ponownej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie złożonego w terminie od 21 lutego 2013 r.  do 22 marca 2013 r., w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, edycja III.

Informacja dotycząca zakończonej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego złożonego w ramach Działania 1.4 Schemat A - Powiat Kolbuszowski
2015-06-30 11:26:44
Informacja dotycząca zakończonej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie indywidulanego projektu kluczowego złożonego w dniu 30.04.2015 r. w ramach Działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat A Projekty inwestycyjne, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013