przestrzen_lew_2px
przestrzen_lew_2px
przestrzen_lew_2px
przestrzen_lew_2px
przestrzen_lew_2px
przestrzen_lew_2px
Idź do strony:   < 1 2 >
Konferencja otwierająca Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
2015-03-10 08:34:08

   Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl zaprasza na konferencję otwierającą Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020...


Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał zmiany Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
2015-03-02 08:02:12

   Zarząd Województwa Podkarpackiego na mocy uchwały Nr 31 / 565 / 15 z dnia 25 lutego 2015 r. dokonał zmiany Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.


Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął listę przedsięwzięć wybranych do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach działania 1.4 schemat A RPO WP
2015-02-18 14:50:36

   Zarząd Województwa Podkarpackiego na mocy uchwały Nr 28/520/15 z dnia 17 lutego 2015 r. przyjął listę przedsięwzięć wybranych do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach I osi priorytetowej Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, schemat A – Projekty ...
 


II edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich
2015-02-10 11:12:41

   Pierwsza edycja „Dni Otwartych", która odbyła się w ubiegłym roku, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Do udziału w akcji zgłosiło się 970 Beneficjentów z całego kraju, którzy przygotowali ponad 1300 atrakcji dla uczestników odwiedzających projekty. Na Podkarpaciu „drzwi" do swoich projektów otworzyło kilkudziesięciu  Beneficjentów. Dobrą okazją do promocji swojego projektu była również impreza plenerowa na rzeszowskim Rynku w dniu 1 maja 2014 roku.
 


Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał zmiany Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013
2015-03-02 07:59:31

    Zarząd Województwa Podkarpackiego na mocy uchwały Nr 16 / 327 / 15 z dnia 21 stycznia 2015 r. dokonał zmiany Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.


Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza konsultacje społeczne propozycji nowych projektów zgłoszonych do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
2015-01-23 09:09:15

   W wyniku trwającego w dniach od 23 grudnia 2014 r. do 12 stycznia 2015 r. naboru projektów w ramach osi priorytetowej I – Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, schemat A – Projekty inwestycyjne RPO WP, wpłynęło 4 propozycje projektów:


Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
2015-03-04 10:41:36

   Zarząd Województwa Podkarpackiego na mocy uchwały Nr 16 / 323 / 15 z dnia 21 stycznia 2015 r. dokonał zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do


Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013