Badania ewaluacyjne 2015 r.
2016-08-23 14:19:32

 Badanie ewaluacyjne „Ocena wpływu wsparcia udzielonego w ramach RPO WP na lata 2007-2013 na rozwój społeczeństwa informacyjnego”

 

Okres realizacji: czerwiec - październik 2015 r.

Wykonawca: Agrotec Polska sp. z o.o.

Cel badania: Ocena wpływu wsparcia dofinansowanych inwestycji w ramach RPO Wp na lata 2007-2013 na rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim

 

Do pobrania:

Raport końcowy

 

Tabela wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego: Uchwała nr 196/4004/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 lipca 2016 r.

Opracował: Kasper Bosek, k.bosek@podkarpackie.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013