przestrzen_lew_2px
przestrzen_lew_2px
przestrzen_lew_2px
25.10.2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał zmiany Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
2016-11-02 08:16:16

   Zarząd Województwa Podkarpackiego na mocy uchwały Nr 227/4593/16 z dnia 25 października 2016 r. dokonał zmiany Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.


XXIX posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WP – 22 czerwca 2016 r.
2016-06-28 12:15:53

    XXIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013...


PRZYJĘTO ZAKTUALIZOWANY SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013.
2016-05-20 12:08:13

   W dniu 6 maja 2016 r. Instytucja Koordynująca RPO zaakceptowała projekt zaktualizowanego Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WP na lata 2007-2013.


Uwaga - zmiana numeru rachunku bankowego do zwrotów odsetek i należności
2016-04-13 13:54:36

Informacja w sprawie zmiany numeru rachunku bankowego do zwrotów odsetek i należności głównych przez Beneficjentów RPO WP - nowy nr rachunku bankowego:

28 1020 4391 0000 6302 0159 0587 - Bank PKO BP S.A.


Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne
2016-04-12 09:04:12

Komisja Europejska prowadzi otwarte konsultacje publiczne stanowiące istotny element ewaluacji ex-post Europejskiego Funduszu...


Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013