Jesteś tutaj: Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta RPO WP 2007-2013 - Oś II - VII :: Aktualności :: Aktualności - 2016
Warunkowy wybór do dofinansowania 3 zrealizowanych projektów z listy rezerwowej w ramach działania 5.1. Infrastruktura edukacyjna, schemat B – System oświaty RPO WP na lata 2007-2013 (konkurs z 2012 r.)
2016-06-20 07:45:50

W związku z zaistnieniem wolnych środków możliwych do zakontraktowania oraz prawdopodobieństwem pojawienia się dalszych oszczędności w Programie, które zostaną wygenerowane m.in. w wyniku nałożonych korekt finansowych, w dniu 14 czerwca br. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał warunkowo do dofinansowania 3 zrealizowane projekty z listy rezerwowej w ramach działania 5.1. Infrastruktura edukacyjna, schemat B – System oświaty.


Warunkowy wybór do dofinansowania 5 projektów z listy rezerwowej w ramach działania 5.1 schemat B
2016-05-23 12:30:58

W związku z zaistnieniem wolnych środków możliwych do zakontraktowania oraz prawdopodobieństwem pojawienia się dalszych oszczędności w Programie, które zostaną wygenerowane m.in. w wyniku nałożonych korekt finansowych, w dniu 13 maja br. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał warunkowo do dofinansowania 5 zrealizowanych projektów z listy rezerwowej ramach działania 5.1. Infrastruktura edukacyjna, schemat B – System oświaty.


Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013