Przestrzen_5px
Jesteś tutaj: Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta RPO WP 2007-2013 - Oś II - VII
Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
2015-03-04 10:41:36

   Zarząd Województwa Podkarpackiego na mocy uchwały Nr 16 / 323 / 15 z dnia 21 stycznia 2015 r. dokonał zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do


Uwaga Beneficjenci RPO WP - nowy Taryfikator korekt finansowych!
2014-06-23 08:53:31
Od 1 czerwca 2014r. obowiązuje  nowy Taryfikator kar za naruszenia przepisów o przetargach przy realizacji unijnych projektów.

Bardzo ważne dla Beneficjentów - Znowelizowany Taryfikator
2014-06-03 08:34:06

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju znowelizowało tzw. Taryfikator tj. dokument „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”.


Bardzo ważne dla Beneficjentów - Komisja Europejska zwróciła uwagę na powtarzające się naruszenia dot. stosowania przepisów o zamówieniach publicznych
2014-05-26 13:36:01

W związku z powtarzającymi się nieprawidłowościami występującymi w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, wynikającymi z analizy rocznych sprawozdań audytowych dokonanych przez Komisję Europejską - Instytucja Zarządzająca informuje, iż najczęstsze naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych


Bardzo ważne dla Beneficjentów – informacja Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotycząca postępowania antymonopolowego
2014-01-30 09:43:34

W piśmie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23.01.2014 r., znak: DKF-IV-8121-23(1)-PPa/14, zawarte zostały informacje postępowania antymonopolowego. Postępowanie dotyczy projektów współfinansowanych ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych.


Bardzo ważne dla Beneficjentów – informacja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotycząca najczęstszych nieprawidłowości wykrywanych przez Instytucję Audytową w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
2013-07-09 14:14:15

 
W piśmie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 14.06.2013 r., znak: DRC-IV-82630-17-MK/13 NK 68912/13, zawarte zostały informacje dotyczące zidentyfikowanych naruszeń stwierdzonych przez audytorów w zakresie m.in. zamówień publicznych oraz instrumentów inżynierii finansowej.


Ważne informacje
2013-02-13 09:35:26
 

 

Opracował: Paweł Ciejka, p.ciejka@podkarpackie.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013