przestrzen_lew_2px
przestrzen_lew_2px
przestrzen_lew_2px
przestrzen_lew_2px
przestrzen_lew_2px
przestrzen_lew_2px
przestrzen_lew_2px
przestrzen_lew_2px
Jesteś tutaj: Promocja
Promocja RPO WP
2015-03-03 12:58:41

 


Opracował: Kasper Bosek, k.bosek@podkarpackie.pl
przestrzen_srodek

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013