Przestrzen_5px
Jesteś tutaj: Promocja :: Kontakt
Dane kontaktowe
2013-01-02 13:46:04

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Rozwoju Regionalnego

Al. Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
tel.: (17) 747 64 66
fax.: (17) 747 64 27
e-mail: drr@podkarpackie.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Rozwoju Regionalnego
Oddział szkoleń i działań informacyjno - promocyjnych  RPO
tel.:
(17) 747 64 57
(17) 747 64 58
(17) 747 64 86
(17) 747 64 87
e-mail: i
nfo.rpo@podkarpackie.pl

 

 

Opracował: Kasper Bosek, k.bosek@podkarpackie.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013