Termin rozliczenia zaliczek przekazanych beneficjentom w roku 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
2015-10-30 09:48:38

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą nr 108/2348/15 z dnia 27 października 2015 r., ustalił termin rozliczenia zaliczek przekazanych beneficjentom w roku 2015 w ramach RPO WP na dzień 11 grudnia 2015 r.

Opracował: Piotr Bartnik, p.bartnik@podkarpackie.pl
Harmonogram naborów wniosków
2015-01-23 11:42:48
Opracował: Kasper Bosek, k.bosek@podkarpackie.pl
Inne ważne dokumenty
2017-06-23 12:33:08

Do pobrania:

 

          *  Załączniki do sprawozdania


- Aneks nr 1 DO KONTRAKTU WOJEWÓDZKIEGO DLA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 6 lutego 2008 roku

Aneks nr 2 DO KONTRAKTU WOJEWÓDZKIEGO DLA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO /załączniki do aneksu nr 2/

Aneks nr 3 do Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego z dnia 6 lutego 2008 roku

Aneks nr 4 do Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego z dnia 5 lipca 2011 roku

Aneks nr 5 do Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego z dnia 22 czerwca 2012 roku /załączniki do aneksu nr 5 – plik RAR/.

Aneks nr 6 do Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego z dnia 4 listopada 2013 roku

- Aneks nr 7 do Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego z dnia 18 września 2014 roku

- Aneks nr 8 do Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego z dnia 15 września 2015 roku

- Aneks nr 9 do Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego z dnia 7 czerwca 2016 roku

- Aneks nr 10 do Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego z dnia 13 marca 2017 roku

 

 

 

 

 

 

Obowiązujące wytyczne: 
Krajowe wytyczne do programów na lata 2007-2013
 

Opracował: Kasper Bosek, k.bosek@podkarpackie.pl
Archiwalne wersje Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WP na lata 2007-2013
2016-05-20 12:29:32

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013