Skład osobowy Komitetu Monitorującego RPO WP
2015-03-23 11:50:21

 

Wykaz uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie składu osobowego Komitetu Monitorującego RPO WP

 

Uchwała nr 70/1114/07 z dnia 23 października 2007 r. w sprawie procedury wyboru członków Komitetu Monitorującego RPO WP

 

Uchwała nr 75/1216/07 z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego RPO WP

 

Uchwała nr 79/1272/07 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komitetu Monitorującego z dnia 5 grudnia 2007r.

 

Uchwała nr 82/1334/07 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komitetu Monitorującego z dnia 18 grudnia 2007r.

 

Uchwała nr 86/1393/08 w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego z dnia 4 stycznia 2008r.

 

Uchwała nr 100/1624/08 w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego z dnia 11 marca 2008r.

 

Uchwała nr 109/1882/08 w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego z dnia 13 maja 2008r.

 

Uchwała nr 112/1959/08 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 70/1114/07 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 października 2007 r. w sprawie ustanowienia procedury wyboru członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

 

Uchwała Nr 131/2348/08 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 2 września 2008r. w sprawie uzupełnienia składu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 powołanego Uchwałą Nr 75/1216/07 Zarzadu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 listopada 2007 r. z późn. zm. z załącznikiem.

 

Uchwała Nr 162/2985/09 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 13 stycznia 2009r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 powołanego uchwałą Nr 75/1216/07 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 listopada 2007r. z późn. zm.

 

Uchwała Nr 174/3184/09 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 powołanego uchwałą Nr 75/1216/07 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 listopada 2007r. z późn. zm.

 

Uchwała Nr 178/3247/09 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 10 marca 2009r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 powołanego uchwałą Nr 75/1216/07 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 listopada 2007r. z późn. zm.

 

Uchwała Nr 184/3396/09 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 powołanego uchwałą Nr 75/1216/07 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 listopada 2007r. z późn. zm

 

Uchwała Nr 220/4178/09 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 15 września 2009r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 powołanego uchwałą Nr 75/1216/07 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 listopada 2007r. z późn. zm.

 

Uchwała Nr 261/5105/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 10 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 75/1216/07 z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

 

Uchwała nr 304/6113/10 z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany składu Komitetu Monitorującego RPO WP

 

Uchwała Nr 318/6633/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 października 2010r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

 

Uchwała nr 28/449/11 z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie zmiany składu Komitetu Monitorującego RPO WP

 

Uchwała Nr 40/746/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

 

Uchwała Nr 53/1108/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Uchwała Nr 119/2701/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 6 marca 2012r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 

 

Uchwała Nr 133/3000/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 

Uchwała nr 148/3437/12 z 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany składu Komitetu Monitorującego RPO WP

 

Uchwała nr 238/5666/13 z 6 czerwca 2013r. w sprawie zmian składu osobowego Komitetu Monitorującego RPO WP

 

Uchwała Nr 267/6508/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 9 września 2013r. w sprawie zmian składu osobowego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

 

Uchwała Nr 313/7505/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie zmian składu osobowego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

 

Uchwała Nr 356/8438/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie zmian składu osobowego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013


Uchwała Nr 33/628/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 3 marca 2015r. w sprawie zmian składu osobowego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

 

 

Aktualny skład Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego - Przewodniczący i członkowie z prawem do głosowania:

 

Skład Komitetu Monitorującego RPO WP

Opracował: Kasper Bosek, k.bosek@podkarpackie.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013