Pre-Komitet Monitorujący RPO WP
2011-02-15 14:00:20

Pre-Komitet Monitorujący RPO WP

 

 

            Zgodnie z Wytycznymi nr 3 dotyczącymi komitetów monitorujących, zatwierdzonymi w dniu 7 września 2007 r., przed przyjęciem programu operacyjnego Instytucja Zarządzająca mogła powołać Pre-komitet Monitorujący w celu przyśpieszenia przygotowania programu operacyjnego do realizacji.

Pre-komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny   Województwa Podkarpackiego został powołany uchwałą nr 58/944/07 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 września 2007 r. W dniu 19 września 2007 r. uchwałą nr 62/999/07 Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał uzupełnienia składu osobowego Pre-komitetu Monitorującego RPO WP.

 

            Skład Pre-komitetu Monitorującego :

 

- przewodniczący – Marszałek Województwa Podkarpackiego

 

- przedstawiciele strony samorządowej (12 osób),

 

- przedstawiciele strony rządowej (5 osób),

 

- partnerzy społeczni i gospodarczy (9 osób),

 

- obserwatorzy bez prawa do głosowania.

 


Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013