Przestrzen_5px
przestrzen_lew_3px
Przestrzen_5px
Idź do strony:   < 1 2 3 >
Projekt zaktualizowanego Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
2011-12-29 14:14:40

W dniu 28 grudnia 2011 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę nr 102/2388/11 w sprawie przyjęcia projektu zaktualizowanego Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.


Zmieniony Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – 28 grudnia 2011 r.
2011-12-29 11:29:22

   W dniu 28 grudnia 2011 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę Nr 102/2390/11, na mocy której zmieniony został Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.


Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WP.
2011-12-28 10:05:46

   W dniu 20 grudnia 2011 r. na mocy uchwały Nr 101 / 2340 / 11 Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.


Okresowy plan ewaluacji RPO WP na rok 2012
2011-12-28 10:09:38

   Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął uchwałą nr 101/2341/11 z dnia 20 grudnia 2011r. Okresowy plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na rok 2012, zawierający planowane do przeprowadzenia badania ewaluacyjne oraz działania w zakresie rozwoju potencjału ewaluacyjnego.
 


Zarząd Województwa Podkarpackiego zawarł pre-umowę z beneficjentem indywidualnego projektu kluczowego
2011-12-20 09:31:24

W dniu 16 grudnia 2011 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, zawarł umowę dotyczącą przygotowania indywidualnego projektu kluczowego (pre-umowę) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 z beneficjentem przedsięwzięcia:
 


Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (4/2011)
2011-12-15 12:15:42

Zapraszamy do lektury ostatniego w tym roku numeru „Inwestujemy w rozwój”. Tym razem najwięcej miejsca poświęcamy aktywnym zawodowo kobietom, które sięgając po Fundusze Europejskie, rozwijają swoje firmy i tworzą miejsca pracy. Rozmowa z kobietą – burmistrzem przybliża z kolei aktywność pań na polu samorządowym.


Rusza IV edycja konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego EUROLIDER. Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatów.
2011-12-13 15:29:55

Konkurs o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego Eurolider jest organizowany z myślą o ludziach, którzy sięgają po Fundusze Europejskie i z ich pomocą  zmieniają naszą rzeczywistość. Ludzi, którzy poza tym, że dostrzegają problemy w swojej miejscowości – jak chociażby brak pracy czy dziurawa droga – potrafią mimo wszystko je rozwiązywać. Korzystając z szansy, jaką dają Fundusze Europejskiej, ubiegają się o unijne dotacje na wyremontowanie drogi, zbudowanie kanalizacji, odremontowanie zabytkowej kaplicy, utworzenie przedszkola i sfinansowanie dodatkowych zajęć językowych w szkole, na przeprowadzenie szkoleń dla bezrobotnych, stypendia dla uzdolnionej młodzieży, sprzęt dla straży pożarnej, nowy ambulans... Można by tak jeszcze długo wymieniać, bo możliwości, jakie stwarzają Fundusze Europejskie, jest naprawdę wiele.


Konferencja podsumowująca wdrażanie RPO w 2011 r.
2011-12-13 14:34:55

Dn. 9 grudnia 2011 r. odbyła się konferencja Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego – stan wdrażania RPO WP w 2011 roku.


Ruszył Portal konsultacji społecznych
2011-12-13 15:08:08

Polskie Stowarzyszenie Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej zaprasza do zapoznania się  z serwisem poświęconym konsultacjom społecznym z różnych dziedzin życia społecznego, ważnych dla rozwoju regionów, lokalnych społeczności i całego kraju.  Jest on dostępny pod adresem www.konsultacje.ekspertUE.pl.

 


Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął zmieniony Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WP
2011-11-29 09:36:20

   W dniu 22 listopada 2011 r. na mocy uchwały Nr 94/2152/11 Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął zmieniony Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.


Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013