Przestrzen_5px
przestrzen_lew_3px
Przestrzen_5px
Idź do strony:   < 2 3 4 >
Zarząd Województwa Podkarpackiego zawarł pre -umowę z beneficjentem indywidualnego projektu kluczowego
2011-10-19 07:33:24

W dniu 17 października 2011 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, zawarł umowę dotyczącą przygotowania indywidualnego projektu kluczowego (pre-umowę) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 z beneficjentem przedsięwzięcia:


O infrastrukturze z unijnym dofinansowaniem w TVP
2011-10-28 13:19:55

W regionalnym paśmie Telewizji Polskiej wyemitowano szósty już odcinek programu pn. Podkarpackie po naszej myśli. Był on poświęcony inwestycjom infrastrukturalnym, które uzyskały unijne wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
 


Podkarpackie w Miasteczku Polskim w Brukseli
2011-10-28 13:27:22

Podczas tegorocznych Open Days 2011 - prezentacji wykorzystania środków europejskich dla rozwoju regionów, które odbywały się w Brukseli w dniach 10-12 października, Podkarpacie zorganizowało stoisko, na którym zaprezentowano osiągnięcia w zakresie innowacji w gospodarce.

                                                                                                                                                                       

Opracował: Kasper Bosek, k.bosek@podkarpackie.pl
Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 z dnia 11 października 2011 r.
2011-10-17 09:55:00

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

W dniu 11 października 2011 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę nr 83/1857/11 w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.


Aktualizacja wytycznych IZ RPO WP dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji
2011-10-28 13:19:55

Informujemy, że 11 października br. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął aktualizację wytycznych IZ RPO WP dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji. 


Zarząd Województwa Podkarpackiego zawarł pre-umowę z beneficjentem indywidualnego projektu kluczowego
2011-10-03 15:14:46

   W dniu 29 września 2011 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, zawarł umowę dotyczącą przygotowania indywidualnego projektu kluczowego (pre-umowę) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013


Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (3/2011)
2011-10-03 07:56:52

   Przedstawiamy trzeci numer biuletynu „Inwestujemy w rozwój”. Prezentujemy zagadnienia związane z infrastrukturą publiczną. Inwestycje w ten właśnie rodzaj infrastruktury mają zasadnicze znaczenie dla życia i rozwoju mieszkańców.


Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął zmieniony Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WP
2011-09-30 15:12:10

   W dniu 27 września 2011 r. na mocy uchwały Nr 79/1754/11 Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął zmieniony Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
 


Nabór wniosków do działania 2.1 F
2011-10-28 11:18:53

W terminie od 23 września 2011 r. do dnia 27 października 2011 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 przyjmuje wnioski w ramach Działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schematu F – Infrastruktura lotniska Rzeszów – Jasionka


Zmieniony Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – 20 września 2011 r.
2011-09-21 14:23:33

   W dniu 20 września 2011 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę Nr 76/1696/11, na mocy której zmieniony został Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
 


Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013