Jesteś tutaj: Strona główna :: Ewaluacja :: Dokumenty
Dokumenty
2015-04-09 10:51:42

Podstawowym instrumentem planowania procesu ewaluacji RPO WP w całym okresie programowania jest Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Dokument ten definiuje sposób organizacji procesu ewaluacji RPO WP oraz główne kierunki ewaluacji podejmowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WP. Uszczegółowieniem Planu ewaluacji RPO WP są sporządzane corocznie Okresowe plany ewaluacji RPO WP  zawierające działania, które zostaną podjęte w danym roku. Ponadto każdego roku opracowywana jest Informacja roczna w zakresie ewaluacji RPO WP, która przedstawia stan realizacji ww. Planów.

>>Plan ewaluacji RPO WP na lata 2007-2013<<

>>Okresowy plan ewaluacji RPO WP na rok 2008<<

>>Okresowy plan ewaluacji RPO WP na rok 2009<<

>>Okresowy plan ewaluacji RPO WP na rok 2010<<

>>Okresowy plan ewaluacji RPO WP na rok 2011<<

 

>>Okresowy plan ewaluacji RPO WP na rok 2012<<

 

>>Okresowy plan ewaluacji RPO WP na rok 2013<<

 

>>Okresowy plan ewaluacji RPO WP na rok 2014<<

 

>>Okresowy plan ewaluacji RPO WP na rok 2015<<


>>Informacja roczna w zakresie ewaluacji RPO WP za rok 2007<<

>>Informacja roczna w zakresie ewaluacji RPO WP za rok 2008<<

>>Informacja roczna w zakresie ewaluacji RPO WP za rok 2009<<

 

>>Informacja roczna w zakresie ewaluacji RPO WP za rok 2010<<

 

>>Informacja roczna w zakresie ewaluacji RPO WP za rok 2011<<

 

>>Informacja roczna w zakresie ewaluacji RPO WP za rok 2012<<

 

>>Informacja roczna w zakresie ewaluacji RPO WP za rok 2013<<

 

>>Informacja roczna w zakresie ewaluacji RPO WP za rok 2014<<

Opracował: Kasper Bosek, k.bosek@podkarpackie.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013