Baza rekomendacji ze zrealizowanych badań ewaluacyjnych w ramach RPO WP na lata 2007-2013
2015-12-09 13:59:01

Baza rekomendacji ze zrealizowanych badań ewaluacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013


Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013